Общи условия


ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

 "Литъл Ред 02" ЕООД , адрес на управление гр.София , ж.к. Младост-3 , Идентификационен номер по чл. 84 ДОПК: 204066971. Може да се свържете с нас на E-mail: shop@littleredb.com и на телефон: 0898755776. Настоящия документ представлява общите условия или условията на ползване на www.littleredb.com , които уреждат правилата за използването, включително сключването за покупко-продажба в този онлайн магазин.

 

ПОРЪЧКИ

 В горната част на магазина за обувки са разположени основните категории. Чрез избор на съответната категория се визуализират подкатегории с предлаганите от нас продукти ( ежедневни, елегантни... ) . След като изберете конкретен модел, на първо място трябва да изберете желания от Вас размер и след това натискате бутона КУПИ. Избрания протукт автоматично се прикачва към вашата КОШНИЦА. Там се запазват избраните от Вас продукти и по този начин не е нужно да ги търсите отново и отново. Избирате ПЛАЩАНЕ , след което със или без регистрация може да направите поръчка, САМО след въведени коректни данни. В полето Метод за доставка имате възможност да изберете начина на плащане Наложен платеж или с Карта. Ако желаете да поръчате с КАРТА, избирате отметка НЕ на Наложен платеж и след това финиширате и потвърждавате поръчката.


НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

 Може да платите с Кредитна или Дебитна карта. Другия метод на плащане е "Наложен платеж", който е сигурен и препоръчван метод от повечето наши клиенти. Имате право да прегледате стоките, които сте поръчали предварително преди да заплатите дължимата сума на фирмата куриер. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева(BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци и такси. 


ДОСТАВКА

 Магазин за обувки "Little Red Boot" използва услугите на куриерска компания RAPIDO. Всички транспортни разходи по доставянето на продуктите са за сметка на клиента. Срокът на доставка е от 1 до 3 работни дни.

 
 СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

  *Технически стъпки:

  1. Клиентите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в www.littleredb.com.

  2. Договорът се сключва на български език.

  3. Договорът между Доставчика и Клиента представлява настоящите общи условия.

  4. Страна по договора с Доставчика е Клиентът съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Клиента. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

  5. Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

  6. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Клиента при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Клиента чрез интерфейса на Доставчика.

  7. За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Клиента по подходящ начин чрез електронни средства.

  8. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

  9. Доставчикът доставя стоките на посочения от Клиентите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Клиентите данни са неверни или заблуждаващи.

 

 *Клиентите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

   1. Извършване на регистрация в www.littleredb.com и предоставяне на необходимите данни, ако Клиентът няма до този момент регистрация в www.littleredb.com;

  2. Влизане в системата за извършване на поръчки на www.littleredb.com чрез идентифициране с име и парола;

  3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на www.littleredb.com и добавянето им към списък със стоки за покупка;

  4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

  5. Избор на способ и момент за плащане на цената.

  6. Потвърждение на поръчката;

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  *Лични данни. Събиране, обработване и съхраняване. Цели на използване.

Доставчикът има право да събира, използва и съхранява информация относно своите Клиенти, получена вследствие на регистрацията.
С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Клиентът изрично се съгласява личните му данни да бъдат обработвани по предвидения в настоящите Общи условия и договора, сключен между страните, ред. 

Задълженията на Доставчика във връзка с дължимата грижа за защита на личните данни отпада в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили Недобросъвестни действия по смисъла на настоящите Общи условия или са предоставили неверни лични данни.
С приемане на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, вкл. по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закона за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг. 

В тези случаи Клиентът има право да възрази срещу подобно обработване на личните му данни, като изпрати писмено съобщение до Доставчика на посочените от него адрес или електронен мейл за контакти.

 *Разкриване на информацията

Доставчикът се задължава да не разкрива лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 


  -е получил изричното писмено съгласие на Клиента; 
  -информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация; 

  -Доставчикът е длъжен да предостави информацията по силата на закона. 

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОР

1. Право на разваляне

Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по сключения между страните договор. 


2. Обезщетение на Доставчика за претърпени вреди 


Клиентът е длъжен да обезщети Доставчика за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на неизпълнение на задълженията му по сключения мужду тях договор, нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката. 


3. Обезщетение на Клиента за претърпени вреди

Доставчикът е длъжен да обезщети Клиента за всички вреди, причинени от него умишлено или при проявена груба небрежност.